Wie zijn we? 

In 2017 gingen vier onderzoekers/lerarenopleiders aan UC Leuven-Limburg samen met enkele lerarenteams op zoek naar manieren om wereldburgerschap te verankeren aan de lerarenopleiding en in het secundair onderwijs. Daarbij stonden twee onderzoeksvragen centraal: hoe kan je transformatief of impactrijk werken aan wereldburgerschap? En: hoe veranker je wereldburgerschap in je school?

Acht secundaire scholen waren bereid om samen na te denken:

  • Westerlo Sint-Lambertusscholen
  • Antwerpen NCZ SLQuellin
  • Landen GO! Atheneum D'Hek
  • Mechelen Busleyden Atheneum Campus Caputsteen
  • Antwerpen Stedelijk Lyceum Waterbaan
  • Brussel Atheneum
  • Kindsheid Jesu Hasselt
  • Maasmechelen Helix

We werkten samen in professionele leergemeenschappen. We stelden samen een onderzoeksvraag specifiek voor de school en werkten die samen uit. 

Drie keer kregen we sterk gewaardeerd advies van onze opvolgcommissie.

Hartelijk dank aan: Karine Hindrix, Mieke Van Ingelghem, Cindy Casteels, Heidi Knipprath, Jan Verschueren, Kris Vandenbremt, Jeroen Lauwers, Mitch Vannecke, Mark Saey, Stijn Dhert, Elke Plovie, Elke Emmers, Elke Londers, Vera Staes, Nik Lippens en Lotte Michielsen.​​​​​​​

image-248857-UCLL_LOGO_RGB.png