Wat is wereldburgerschap?  


Sinds 1 september 2019 vormen burgerschapscompetenties of competenties inzake samenleven één van de 15
sleutelcompetenties in het secundair onderwijs.

In de eerste graad, gaat het daarbij over de volgende competenties

De koepels verankeren deze competenties in verschillende contexten. 

Deze eindtermen en leerplandoelen zijn geïnspireerd op enkele internationale kaders. Mocht je meer achtergrond willen, de belangrijkste zijn:
  • Oxfam Education (2015) Education for Global Citizenship, a Guide for schools. Deze publicatie bevat een leerlijn voor het hele leerplichtonderwijs (3-18 jaar)met competenties per leeftijd voor diverse thema’s, vaardigheden en attitudes m.b.t. wereldburgerschap.
  • UNESCO (2017) Education for Sustainable Development Goals. UNESCO legt in deze publicatie de leerdoelen per duurzame ontwikkelingsdoel vast, waarover iedere wereldburger zou moeten beschikken.
  • OECD (2018) Preparing our Youth for an inclusive and sustainable world. Om in de PISA-onderzoeken wereldburgerschapscompetenties te meten bepaalde OECD vier dimensies die de belangrijkste de waarden, vaardigheden, attitudes en kennis samenbracht in een doelenkader en een assessmenttool. OECD heeft tevens niveaus bepaald binnen iedere doelstelling.
  • Raad van Europa (2016) Burgerschapsdescriptoren. De Raad van Europa heeft voor verschillende burgerschapsthema’s zoals mensenrechten, diversiteit en democratie met concrete indicatoren bepaald wat burgerschap inhoudt. Ook hier werden verschillende niveaus bepaald.

Om de veelheid aan doelstellingen en kaders overzichtelijk te maken, clusterde dit onderzoek deze leerdoelen samen in drie kerncompetenties: cultureel zelfbewustzijn; multiperspectiviteit en wereldburgerschap.
​​​​​​​Die brachten we samen in een schema en
begeleidende tekst:
image-310952-080319_Tabel_nl-6512b.w640.jpg
image-248860-deelmineralen-02.png
File

Wat is wereldburgerschap?

Bestand Downloaden
image-248861-deelmineralen-04.png
File

Competenties OXFAM - Oxfam Education (2015) Education for Global Citizenship, a Guide for schools

Bestand Downloaden
File

Leerdoelen UNESCO - UNESCO (2017) Education for Sustainable Development Goals.

Bestand Downloaden
File

Doelenkader OECD - OECD (2018) Preparing our Youth for an inclusive and sustainable world.

Bestand Downloaden
image-248857-UCLL_LOGO_RGB.png