Hoe ontwerp je een leeromgeving
die effectief werkt aan wereldburgerschap?

In dit onderzoek vroegen we twee groepen leraren / lerarenopleiders; twee groepen experten en twee groepen leraren in opleiding om een eigen beklijvende leerervaring rond wereldburgerschap gedetailleerd te beschrijven. Ze bedachten, projecten, literatuuropdrachten, workshops en educatieve spelen van verschillende grootteorde. In groepjes van vier tot vijf deelden de deelnemers hun ervaringen.

Vervolgens benoemden de verschillende de groepen in enkele kernbegrippen wat deze leerervaring succesvol maakte. Deze kernbegrippen brachten we samen tot zes ontwerpprincipes: artistieke of authentieke ervaring; onderzoek; eigenaarschap; opdracht; zelfevaluatie en verbinding. Vanuit literatuur brachten we enkele handvatten samen om deze ontwerpprincipes concreet te maken. Het resultaat is een tekst en een ontwerpkader.

Hoe begeleid je een leeromgeving die effectief werkt aan wereldburgerschap?

In alle contexten van dit project werd duidelijk dat de begeleiding van leraren een cruciale rol speelt in het werken aan wereldburgerschapscompetenties. Experten uit de opvolgcommissie, lerarenopleiders en projectmedewerkers onderstreepten dat een leraar moet optreden als een coach, een mediator of een facilitator is die leerlingen ruimte geeft om te exploreren. Om deze rol op te nemen, brachten we inzichten samen rond enkele kernconcepten in begeleiding: vrijheid en veiligheid, scaffolding, ontwikkelingsgericht coachen en feedback. ​​​​​​​Deze werden gebundeld in een tekst. 


image-248860-deelmineralen-02.png
File

Ontwerpprincipes - Hoe transformatief werken aan wereldburgerschap?

Bestand Downloaden
File

Ontwerpkader - Hoe transformatief werken aan wereldburgerschap?

Bestand Downloaden
File

Design Criteria - How to work transformatively on global citizenship?

Bestand Downloaden
image-248859-deelmineralen-01.png
File

Hoe begeleid ik leerlingen in hun groei tot wereldburger?

Bestand Downloaden
image-248857-UCLL_LOGO_RGB.png