Uitdaging?

Het huidige onderwijs focust sterk op het vormen van ‘economisch functionerende mensen’. Er is de laatst jaren echter steeds meer vraag naar het ontwikkelen van maatschappelijke en burgerlijke geletterdheid in het onderwijs, leerlingen vormen tot ‘kritische burgers’.

Projectopzet?

Door middel van professionele leergemeenschappen (PLG's) en input uit literatuur wordt nagegaan op welke manier secundaire scholen en de lerarenopleiding  wereldburgerschapseducatie (WBE) in hun werking kunnen verankeren. Dit project wil vanuit een whole school approach werken aan een transformatieve benadering van wereldburgerschap, waar diepgaand inzicht in mondiale rechtvaardigheid centraal staat. Daarnaast worden er praktijkvoorbeelden ontwikkeld om WBE te implementeren.

Wereldburgerschapseducatie in een hervormd secundair onderwijs en aan een vernieuwde lerarenopleiding!
image-214010-pptfront1.w640.jpg
image-248857-UCLL_LOGO_RGB.png