Beste leraar/lerarenopleider

Welkom op onze website over wereldburgerschapseducatie of burgerschapscompetenties
in het secundair onderwijs!

De materialen op dit portaal werden ontwikkeld in het kader van de PWO ‘GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION, VERANKERING VAN WERELDBURGERSCHAP IN EEN HERVORMD SECUNDAIR ONDERWIJS EN AAN EEN VERNIEUWDE LERARENOPLEIDING.’ (2017-2019)

Als UNESCO-school zijn we al enkele jaren op zoek naar manieren om kwaliteitsvol te werken aan maatschappelijke vorming en wereldburgerschapseducatie.

Geef je het vak Actief burgerschap, Mens en Samenleving, MAVO, PAV of werk je in een vakoverschrijdende context aan maatschappelijke vorming? Dan kan deze website je inspiratie bieden.

Deze webstek bevat geen kant-en-klaar lesmateriaal waar je zo mee aan de slag, maar wil didactische handvatten en voorbeelden om maatschappelijk relevant onderwijs in te richten.

Onder de verschillende knoppen vind je antwoorden op de volgende vragen:

Omdat iedere leraar op een andere manier ontwerpt, vind je onze materialen in verschillende vormen. Er zijn ontwerpkaders en teksten. De ontwerpkaders vatten tips-en-trics beknopt samen. Daarnaast is er een begeleidende tekst die de tips concreet maakt.

Hopelijk vormt dit initiatief een ondersteuning tijdens onze gezamenlijke zoektocht naar een kwaliteitsvolle maatschappelijke vorming. Veel succes!